OSIĄGI

01
01
Przewidywane osiągi turbiny opierają się na szczegółowej analizie aerodynamicznej z wykorzystaniem symulatora.
02
02
Above the nominal wind speed of 11 m/s, the turbine is stall-controlled by maintaining constant RPM.